- Skuggan över stenbänken

”Titanic blev som ett varsel, en vision av en större värld som när som helst kunde gå förlorad för oss.
   Ingenting skulle bli sig riktigt likt mera.
   Världen var tydligen inte bara vår egen lilla plätt på jorden? Den kanske inte ens var till bara för oss?
   Nej, aldrig mer skulle vi kunna känna oss fullkomligt trygga.”